Deltafeed.nl

Over DeltaFeed

 

Inkoopsysteem
Coöperatie DeltaFeed kent het systeem van inkoopgroepen. Voor ieder in te kopen product wordt een inkoopgroep gevormd. De leden van deze inkoopgroep benoemen zelf de inkoper. Vervolgens worden hoeveelheden, specificaties en of uitvoering van het in te kopen product bepaald waarop de groepsinkoper de prijsopgavenbrief samenstelt en een geselecteerd aantal leveranciers laat inschrijven. Na ontvangst van de offertes komen de leden van de inkoopgroep bij elkaar, bespreken de offertes, beoordelen de condities en stellen vast welke leverancier mag leveren. Facturering gaat rechtstreeks naar de afnemer.

 

Inkoopgroepen

DeltaFeed heeft inkoopgroepen voor alle producten die op de boerderij nodig zijn.
Het grote voordeel van de methode van inkoopgroepen is dat de leden die bij een of meerdere groepen zijn aangesloten nauw betrokken zijn bij de inkoop en naast voordelig inkopen ook hun kennis en deskundigheid vergroten.
Door het gezamenlijk optrekken bij de inkoop en het gezamenlijk beoordelen en bespreken van de aanbiedingen wordt aanzienlijk financieel en kwaliteitsvoordeel behaald. Door binnen de groep van inkoper te rouleren blijft de kennis van inkopen binnen de groep aanwezig.

 
Deelname

Deelname aan een of meerdere inkoopgroepen is op basis van vrijwilligheid. Ieder lid bepaald zelf aan welke inkoopgroep hij/zij wel of niet wilt meedoen.

Wel is het zo dat wanneer eenmaal is gekozen voor deelname en de bestelling is geplaatst die ook daadwerkelijk moet worden afgenomen en betaald. Terugtrekken na opdrachtverstrekking is niet aan de orde. Prijsafspraken zijn tenslotte gemaakt op basis van een vooraf opgegeven hoeveelheid. De keuze voor deelname aan een inkoopgroep is voor de afgesproken inschrijfronde. Na elke inschrijfronde is ieder vrij om zijn keuze te heroverwegen.
De aankoop van bepaalde producten zijn seizoensgebonden.

Laatste nieuws

Geen berichten gevonden.